About

Mỗi một người đều có một thế giới riêng…nó tồn tại thông qua cách mà chúng ta sống, chúng ta ăn , chúng ta mặc, chúng ta làm. Blog này là thế giới của tôi, là nơi để tôi chia sẻ những đam mê viết lách, thời trang, du lịch, ăn uống và từa lưa hột dưa các  thứ ❤

My love, my life, my world ^_^

Advertisements

4 thoughts on “About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s